Gicarn & Fricañ

Productes Gicarn

Gicarns produeix i elabora carn de tot tipus (boví, porcí, oví, conill i aus) per a la hosteleria i la restauració, oferint una optimització de recursos i reducció de costos en mermas i mà d’obra.