McCain & Fricañ

Cafes Pont

McCain, una elecció segura. De qualitat contrastada, és la marca de patates congelades més ben valorada pels consumidors.
McCain cuida la teva rendibilitat: garantitza un mida, una qualitat i un temps de fritura